रोजगार मराठी

जळगाव

Welcome to rojgarmarathi.com
Jalgaon
Here we provide information of jobs by District in Khandesh vibhag in maharashtra.

Maharashtra Police Bharti 2024 Online Form महाराष्ट्र राज्य पोलीस भरती. अंतिम दिनांक – 31/03/2024

Maharashtra Police Recruitment 2024 शिक्षणानुसार जॉब   जिल्हा नुसार जॉब   विभाग नुसार जॉब Maharashtra Police महाराष्ट्र राज्य पोलीस भरती २०२३ –  Maharashtra Police महाराष्ट्र राज्य पोलीस …

Maharashtra Police Bharti 2024 Online Form महाराष्ट्र राज्य पोलीस भरती. अंतिम दिनांक – 31/03/2024 आणखी बघा »

Maharashtra District Court Recruitment 2023 महाराष्ट्रातील जिल्हा न्यायालयात 5793 जागांसाठी मेगा भरती. अंतिम दिनांक – 18/12/2023

District Court Recruitment 2023

District Court Recruitment 2023 शिक्षणानुसार जॉब   जिल्हा नुसार जॉब   विभाग नुसार जॉब District Court जिल्हा न्यायालय भरती २०२३ –  District Court जिल्हा न्यायालय द्वारा प्रसिद्ध …

Maharashtra District Court Recruitment 2023 महाराष्ट्रातील जिल्हा न्यायालयात 5793 जागांसाठी मेगा भरती. अंतिम दिनांक – 18/12/2023 आणखी बघा »

MSRLM महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवोन्नाती अभियान, जळगाव मध्ये विविध पदाची भरती. अंतिम दिनांक -१८/०९/२०२३

MSRLM  Recruitment 2023 शिक्षणानुसार जॉब   जिल्हा नुसार जॉब   विभाग नुसार जॉब MSRLM महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवोन्नाती अभियान, जळगाव  भरती २०२३ –   MSRLM महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण …

MSRLM महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवोन्नाती अभियान, जळगाव मध्ये विविध पदाची भरती. अंतिम दिनांक -१८/०९/२०२३ आणखी बघा »

दहावी पास उमेदवारांसाठी संधी MG महाराष्ट्र शासन मार्फत जळगाव येथे पोलीस पाटील ३४४ पदांची भरती. अंतिम दिनांक – ३१/०७/२०२३

MG Recruitment 2023 शिक्षणानुसार जॉब   जिल्हा नुसार जॉब   विभाग नुसार जॉब MG महाराष्ट्र शासन भरती २०२३ –  MG महाराष्ट्र शासन द्वारा प्रसिद्ध केलेल्या जाहिराती नुसार …

दहावी पास उमेदवारांसाठी संधी MG महाराष्ट्र शासन मार्फत जळगाव येथे पोलीस पाटील ३४४ पदांची भरती. अंतिम दिनांक – ३१/०७/२०२३ आणखी बघा »

चौथी पास उमेदवारांसाठी संधी MG महाराष्ट्र शासन मार्फत जळगाव येथे कोतवाल पदांची भरती. अंतिम दिनांक – ३१/०७/२०२३

MG Recruitment 2023 शिक्षणानुसार जॉब   जिल्हा नुसार जॉब   विभाग नुसार जॉब MG महाराष्ट्र शासन भरती २०२३ –  MG महाराष्ट्र शासन द्वारा प्रसिद्ध केलेल्या जाहिराती नुसार …

चौथी पास उमेदवारांसाठी संधी MG महाराष्ट्र शासन मार्फत जळगाव येथे कोतवाल पदांची भरती. अंतिम दिनांक – ३१/०७/२०२३ आणखी बघा »

Kotwal ४ थी पास उमेदवारांकरिता जळगाव जिल्ह्यात कोतवाल पदाची भरती. अंतिम दिनांक -३१/०७/२०२३

 Kotwal  Recruitment 2023 शिक्षणानुसार जॉब   जिल्हा नुसार जॉब   विभाग नुसार जॉब Kotwal  भरती २०२३ – जिल्हाधिकारी कार्यालय,द्वारा प्रसिद्ध केलेल्या जाहिराती नुसार ‘कोतवाल  पदाच्या ‘ ८०’ …

Kotwal ४ थी पास उमेदवारांकरिता जळगाव जिल्ह्यात कोतवाल पदाची भरती. अंतिम दिनांक -३१/०७/२०२३ आणखी बघा »

१० वी पास उमेदवारांकरिता ३४४ पोलीस पाटील पदांची भरती . अंतिम दिनांक ३१/०७/२०२३

 Sub Divisional Office Jalgaon  Recruitment 2023 शिक्षणानुसार जॉब   जिल्हा नुसार जॉब   विभाग नुसार जॉब .Sub Divisional Office Jalgaon   भरती २०२३ –  उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालाया   द्वारा …

१० वी पास उमेदवारांकरिता ३४४ पोलीस पाटील पदांची भरती . अंतिम दिनांक ३१/०७/२०२३ आणखी बघा »

बारावी पास उमेद्वांरासाठी संधी DWCW महिला व बालकल्याण विभाग, अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस जळगाव भरती. अंतिम दिनांक – ०६/०७/२०२३

DWCW Recruitment 2023 शिक्षणानुसार जॉब   जिल्हा नुसार जॉब   विभाग नुसार जॉब DWCW महिला व बालकल्याण विभाग भरती २०२३ –  DWCW महिला व बालकल्याण विभाग द्वारा …

बारावी पास उमेद्वांरासाठी संधी DWCW महिला व बालकल्याण विभाग, अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस जळगाव भरती. अंतिम दिनांक – ०६/०७/२०२३ आणखी बघा »

तलाठी भरती – महसूल व वन विभाग मार्फत ४६४४ तलाठी पदांची भरती. अंतिम दिनांक – १७/०७/२०२३

Van Vibhag Recruitment 2023 शिक्षणानुसार जॉब   जिल्हा नुसार जॉब   विभाग नुसार जॉब Van Vibhag महाराष्ट्र वन विभाग भरती २०२३ – माराष्ट्र वन विभाग द्वारा प्रसिद्ध …

तलाठी भरती – महसूल व वन विभाग मार्फत ४६४४ तलाठी पदांची भरती. अंतिम दिनांक – १७/०७/२०२३ आणखी बघा »

तलाठी भरती – जळगाव, महसूल आणि वन विभाग मार्फत २०८ तलाठी पदांची भरती. अंतिम दिनांक – १७/०७/२०२३

Van Vibhag Recruitment 2023 शिक्षणानुसार जॉब   जिल्हा नुसार जॉब   विभाग नुसार जॉब Van Vibhag  महाराष्ट्र वन विभाग भरती २०२३ – माराष्ट्र वन विभाग द्वारा प्रसिद्ध …

तलाठी भरती – जळगाव, महसूल आणि वन विभाग मार्फत २०८ तलाठी पदांची भरती. अंतिम दिनांक – १७/०७/२०२३ आणखी बघा »

MSRTC महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ जळगाव विभाग मार्फत आठवी आणि दहावी पास उमेदवारासाठी भरती २०२३

MSRTC Recruitment 2023 शिक्षणानुसार जॉब   जिल्हा नुसार जॉब   विभाग नुसार जॉब MSRTC महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ भरती २०२३ –  MSRTC महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन …

MSRTC महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ जळगाव विभाग मार्फत आठवी आणि दहावी पास उमेदवारासाठी भरती २०२३ आणखी बघा »

Ordnance Factory ऑर्डनन्स फॅक्टरी वरणगाव, जळगाव मार्फत विविध पदांची भरती २०२३. अंतिम दिनांक – २२/०२/२०२३

Ordnance Factory Recruitment 2023 शिक्षणानुसार जॉब   जिल्हा नुसार जॉब   विभाग नुसार जॉब Ordnance Factory ऑर्डनन्स फॅक्टरी वरणगाव, जळगाव भरती २०२३  Ordnance Factory ऑर्डनन्स फॅक्टरी वरणगाव, …

Ordnance Factory ऑर्डनन्स फॅक्टरी वरणगाव, जळगाव मार्फत विविध पदांची भरती २०२३. अंतिम दिनांक – २२/०२/२०२३ आणखी बघा »

Maharstra Police Bharti 2022 Date Extenssion – पोलिस भरतीला अखेर मुदतवाढ – वाचा सविस्तर

  मित्रानो आपल्याला माहितीच आहे पोलिस विभागात एकूण १८,८३१ पोलीस शिपाई, चालक पोलीस शिपाई, राज्य राखीव पोलीस बल सशस्त्र पोलीस शिपाई पदांकरिता पोलिस भारती प्रक्रिया राबवली …

Maharstra Police Bharti 2022 Date Extenssion – पोलिस भरतीला अखेर मुदतवाढ – वाचा सविस्तर आणखी बघा »

Jilladhikari Karyalaya Jalgaon जिल्हाधिकारी कार्यालय जळगाव भरती २०२२. अंतिम दिनांक -२३/०९/२०२२

 Jilladhikari Karyalaya Jalgaon Recruitment 2022 शिक्षणानुसार जॉब   जिल्हा नुसार जॉब   विभाग नुसार जॉब  Jilladhikari Karyalaya Jalgaon जिल्हाधिकारी कार्यालय जळगाव भरती २०२२ – Jilladhikari Karyalaya Jalgaon …

Jilladhikari Karyalaya Jalgaon जिल्हाधिकारी कार्यालय जळगाव भरती २०२२. अंतिम दिनांक -२३/०९/२०२२ आणखी बघा »

OFV वरणगाव ऑर्डनन्स फॅक्टरी मार्फत वैद्यकीय व्यवसायी पदाची भरती २०२२. मुलाखत दिनांक – ०७/०९/२०२२

OFV Recruitment 2022 शिक्षणानुसार जॉब   जिल्हा नुसार जॉब   विभाग नुसार जॉब OFV वरणगाव ऑर्डनन्स फॅक्टरी भरती २०२१ –  OFV वरणगाव ऑर्डनन्स फॅक्टरी द्वारा प्रसिद्ध केलेल्या …

OFV वरणगाव ऑर्डनन्स फॅक्टरी मार्फत वैद्यकीय व्यवसायी पदाची भरती २०२२. मुलाखत दिनांक – ०७/०९/२०२२ आणखी बघा »

ITI / Diploma मेगा भारती DVET व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय मुंबई भरती २०२२. अंतिम दिनांक – ०७/०९/२०२२

DVET MUMBAI Recruitment 2022 शिक्षणानुसार जॉब   जिल्हा नुसार जॉब   विभाग नुसार जॉब DVET MUMBAI व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय मुंबई भरती २०२२ – DVET MUMBAI …

ITI / Diploma मेगा भारती DVET व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय मुंबई भरती २०२२. अंतिम दिनांक – ०७/०९/२०२२ आणखी बघा »

District Hospital Jalgaon ग्रामीण रुग्णालय/ उपजिल्हा रुग्णालय जळगाव भरती २०२२. अंतिम दिनांक -२२/०८/२०२२

District Hospital Jalgaon Recruitment 2022 शिक्षणानुसार जॉब   जिल्हा नुसार जॉब   विभाग नुसार जॉब District Hospital Jalgaon ग्रामीण रुग्णालय/ उपजिल्हा रुग्णालय जळगाव भरती २०२२ – District …

District Hospital Jalgaon ग्रामीण रुग्णालय/ उपजिल्हा रुग्णालय जळगाव भरती २०२२. अंतिम दिनांक -२२/०८/२०२२ आणखी बघा »

WCD महिला आणि बाल विकास मंत्रालय मार्फत १९५ रिक्तपदांची भरती २०२२. अंतिम दिनांक – १९/०८/२०२२

 WCD Recruitment 2022 WCD महिला आणि बाल विकास मंत्रालय भरती २०२१ – WCD महिला आणि बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रसिद्ध केलेल्या जाहिराती नुसार ‘Data Entry Operator, …

WCD महिला आणि बाल विकास मंत्रालय मार्फत १९५ रिक्तपदांची भरती २०२२. अंतिम दिनांक – १९/०८/२०२२ आणखी बघा »

ZP Jalgaon जिल्हा परिषद जळगाव भरती २०२२. अंतिम दिनांक -२९/०७/२०२२

ZP Jalgaon Recruitment 2022 शिक्षणानुसार जॉब   जिल्हा नुसार जॉब   विभाग नुसार जॉब ZP Jalgaon जिल्हा परिषद जळगाव भरती २०२२ – ZP Jalgaon जिल्हा परिषद जळगाव …

ZP Jalgaon जिल्हा परिषद जळगाव भरती २०२२. अंतिम दिनांक -२९/०७/२०२२ आणखी बघा »

NHM राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जळगाव भरती २०२२. अंतिम दिनांक -१५/०७/२०२२

NHM Recruitment 2022 NHM राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जळगाव भरती २०२२ – NHM राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जळगाव द्वारा प्रसिद्ध केलेल्या जाहिराती नुसार ‘ वैद्यकीय अधिकारी, स्टाफ नर्स, समुपदेशक, …

NHM राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जळगाव भरती २०२२. अंतिम दिनांक -१५/०७/२०२२ आणखी बघा »

CBI सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया मार्फत विविध पदांची भरती २०२२. अंतिम दिनांक – १५/०७/२०२२

CBI Recruitment 2022 CBI सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया भरती २०२१ – CBI सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया द्वारा प्रसिद्ध केलेल्या जाहिराती नुसार ‘Counselor‘ पदाच्या ‘०१’ रिक्त जागांसाठी …

CBI सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया मार्फत विविध पदांची भरती २०२२. अंतिम दिनांक – १५/०७/२०२२ आणखी बघा »

HC उच्च न्यायालय भरती २०२२. अहमदनगर, बीड, बुलढाणा, धुळे, गोंदिया, जळगाव, जालना, कोल्हापूर, वाशीम अंतिम दिनांक -१८/०४/२०२२

HC Recruitment 2022 HC उच्च न्यायालय भरती २०२१ – HC उच्च न्यायालय द्वारा प्रसिद्ध केलेल्या जाहिराती नुसार ‘ Judges‘ पदाच्या ‘०९’ रिक्त जागेसाठी अर्ज मागविण्यात येत …

HC उच्च न्यायालय भरती २०२२. अहमदनगर, बीड, बुलढाणा, धुळे, गोंदिया, जळगाव, जालना, कोल्हापूर, वाशीम अंतिम दिनांक -१८/०४/२०२२ आणखी बघा »

CR सेंट्रल रेल्वे भरती २०२२. अंतिम दिनांक -१६/०२/२०२२

CR Recruitment 2022 CR सेंट्रल रेल्वे भरती २०२१ –  CR सेंट्रल रेल्वे द्वारा प्रसिद्ध केलेल्या जाहिराती नुसार ‘अप्रेंटिस‘ पदाच्या ‘२४२२’ रिक्त जागांसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. …

CR सेंट्रल रेल्वे भरती २०२२. अंतिम दिनांक -१६/०२/२०२२ आणखी बघा »

CR सेंट्रल रेल्वे भरती २०२२. अंतिम दिनांक -१६/०२/२०२२

CR Recruitment 2022 CR सेंट्रल रेल्वे भरती २०२१ –  CR सेंट्रल रेल्वे द्वारा प्रसिद्ध केलेल्या जाहिराती नुसार ‘अप्रेंटिस‘ पदाच्या ‘२४२२’ रिक्त जागांसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. …

CR सेंट्रल रेल्वे भरती २०२२. अंतिम दिनांक -१६/०२/२०२२ आणखी बघा »

BHC मुंबई उच्च न्यायालय भरती २०२१. अंतिम दिनांक -०३/०१/२०२२

BHC Recruitment 2021 BHC मुंबई उच्च न्यायालय भरती २०२१ –  BHC मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा प्रसिद्ध केलेल्या जाहिराती नुसार ‘Judicial Officers‘ पदाच्या ‘०८’ रिक्त जागांसाठी अर्ज …

BHC मुंबई उच्च न्यायालय भरती २०२१. अंतिम दिनांक -०३/०१/२०२२ आणखी बघा »

NHM राष्ट्रीय आरोग्य अभियान भरती २०२१. अंतिम दिनांक -२७/१२/२०२१

NHM Recruitment 2021 NHM राष्ट्रीय आरोग्य अभियान  २०२१ –  राष्ट्रीय आरोग्य अभियान द्वारा प्रसिद्ध केलेल्या जाहिराती नुसार ‘Medical officer, Part time Medical officer, ANM, Staff Nurse, …

NHM राष्ट्रीय आरोग्य अभियान भरती २०२१. अंतिम दिनांक -२७/१२/२०२१ आणखी बघा »

ZP Jalgaon जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय, जळगाव भरती २०२१

ZP Jalgaon Recruitment 2021 ZP Jalgaon भरती २०२१ – जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय, जळगाव द्वारा प्रसिद्ध केलेल्या जाहिराती नुसार ‘Gynecologist, Peadiatrician, Dental Assistant, Anesthetist, Radiologist‘ पदाच्या  …

ZP Jalgaon जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय, जळगाव भरती २०२१ आणखी बघा »

PET Exam 2021 कवियीत्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र युनिवर्सिटी, जळगाव

PET Exam 2021 According to the advertisement released by ‘Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University, Jalgaon’ conducting Online PET for the admission to the Doctor of …

PET Exam 2021 कवियीत्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र युनिवर्सिटी, जळगाव आणखी बघा »

NRHM सार्वजनिक आरोग्य विभाग – परीक्षेचे स्वरूप, निवड पद्धती, महत्वाची सूचना

NRHM Recruitment 2021 NRHM सार्वजनिक आरोग्य विभाग द्वारा प्रसिद्ध केलेल्या जाहिराती नुसार ‘गट क‘ पदाच्या ‘२७२५’ रिक्त जागांसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी …

NRHM सार्वजनिक आरोग्य विभाग – परीक्षेचे स्वरूप, निवड पद्धती, महत्वाची सूचना आणखी बघा »

NRHM सार्वजनिक आरोग्य विभाग गट – क सरळ सेवा भरती २०२१

NRHM Recruitment 2021 NRHM सार्वजनिक आरोग्य विभाग द्वारा प्रसिद्ध केलेल्या जाहिराती नुसार ‘गट क‘ पदाच्या ‘२७२५’ रिक्त जागांसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी …

NRHM सार्वजनिक आरोग्य विभाग गट – क सरळ सेवा भरती २०२१ आणखी बघा »

BOB बँक ऑफ बडोदा भरती २०२१ महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात रिक्त पदे.

Bank of Baroda Recruitment 2021 BOB बँक ऑफ बडोदा द्वारा प्रसिद्ध केलेल्या जाहिराती नुसार ‘बिजनेस करस्पोन्डन्ट सुपरवायजर‘ पदाच्या ‘३१’ रिक्त जागांसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. इच्छुक आणि …

BOB बँक ऑफ बडोदा भरती २०२१ महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात रिक्त पदे. आणखी बघा »

Scroll to Top