रोजगार मराठी

रत्नागिरी

Welcome to rojgarmarathi.com
Ratnagiri
Here we provide information of jobs by District in Konkan vibhag in maharashtra.

Maharashtra Police Bharti 2024 Online Form महाराष्ट्र राज्य पोलीस भरती. अंतिम दिनांक – 31/03/2024

Maharashtra Police Recruitment 2024 शिक्षणानुसार जॉब   जिल्हा नुसार जॉब   विभाग नुसार जॉब Maharashtra Police महाराष्ट्र राज्य पोलीस भरती २०२३ –  Maharashtra Police महाराष्ट्र राज्य पोलीस …

Maharashtra Police Bharti 2024 Online Form महाराष्ट्र राज्य पोलीस भरती. अंतिम दिनांक – 31/03/2024 आणखी बघा »

Maharashtra District Court Recruitment 2023 महाराष्ट्रातील जिल्हा न्यायालयात 5793 जागांसाठी मेगा भरती. अंतिम दिनांक – 18/12/2023

District Court Recruitment 2023

District Court Recruitment 2023 शिक्षणानुसार जॉब   जिल्हा नुसार जॉब   विभाग नुसार जॉब District Court जिल्हा न्यायालय भरती २०२३ –  District Court जिल्हा न्यायालय द्वारा प्रसिद्ध …

Maharashtra District Court Recruitment 2023 महाराष्ट्रातील जिल्हा न्यायालयात 5793 जागांसाठी मेगा भरती. अंतिम दिनांक – 18/12/2023 आणखी बघा »

DBSKKV डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ रत्नागिरी अंतर्गत “यंग प्रोफेशनल-II” पदांच्या भरती. अंतिम दिनांक -०७/०९/२०२३

DBSKKV  Recruitment 2023 शिक्षणानुसार जॉब   जिल्हा नुसार जॉब   विभाग नुसार जॉब DBSKKV  भरती २०२३ –  DBSKKV डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ रत्नागिरी  द्वारा प्रसिद्ध …

DBSKKV डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ रत्नागिरी अंतर्गत “यंग प्रोफेशनल-II” पदांच्या भरती. अंतिम दिनांक -०७/०९/२०२३ आणखी बघा »

NHM राष्ट्रीय आरोग्य अभियान रत्नागिरी भरती. अंतिम दिनांक- २६/०७/२०२३

 NHM Recruitment 2023 शिक्षणानुसार जॉब   जिल्हा नुसार जॉब   विभाग नुसार जॉब NHM भरती २०२३ –  राष्ट्रीय आरोग्य अभियान  द्वारा प्रसिद्ध केलेल्या जाहिराती नुसार ‘ ANM, …

NHM राष्ट्रीय आरोग्य अभियान रत्नागिरी भरती. अंतिम दिनांक- २६/०७/२०२३ आणखी बघा »

तलाठी भरती – महसूल व वन विभाग मार्फत ४६४४ तलाठी पदांची भरती. अंतिम दिनांक – १७/०७/२०२३

Van Vibhag Recruitment 2023 शिक्षणानुसार जॉब   जिल्हा नुसार जॉब   विभाग नुसार जॉब Van Vibhag महाराष्ट्र वन विभाग भरती २०२३ – माराष्ट्र वन विभाग द्वारा प्रसिद्ध …

तलाठी भरती – महसूल व वन विभाग मार्फत ४६४४ तलाठी पदांची भरती. अंतिम दिनांक – १७/०७/२०२३ आणखी बघा »

तलाठी भरती – रत्नागिरी, महसूल व वन विभाग मार्फत १८५ तलाठी पदांची भरती. अंतिम दिनांक – १७/०७/२०२३

Van Vibhag Recruitment 2023 शिक्षणानुसार जॉब   जिल्हा नुसार जॉब   विभाग नुसार जॉब Van Vibhag महाराष्ट्र वन विभाग भरती २०२३ – माराष्ट्र वन विभाग द्वारा प्रसिद्ध …

तलाठी भरती – रत्नागिरी, महसूल व वन विभाग मार्फत १८५ तलाठी पदांची भरती. अंतिम दिनांक – १७/०७/२०२३ आणखी बघा »

MAHA POLICE महाराष्ट्र राज्य, पोलीस शिपाई १८३३१ पद भरती २०२२. अंतिम दिनांक मुदतवाढ- १५/१२/२०२२

Maha Police Recruitment 2022 शिक्षणानुसार जॉब   जिल्हा नुसार जॉब   विभाग नुसार जॉब MAHA POLICE महाराष्ट्र राज्य, पोलीस शिपाई भरती २०२२ – MAHA POLICE महाराष्ट्र राज्य …

MAHA POLICE महाराष्ट्र राज्य, पोलीस शिपाई १८३३१ पद भरती २०२२. अंतिम दिनांक मुदतवाढ- १५/१२/२०२२ आणखी बघा »

Maharstra Police Bharti 2022 Date Extenssion – पोलिस भरतीला अखेर मुदतवाढ – वाचा सविस्तर

  मित्रानो आपल्याला माहितीच आहे पोलिस विभागात एकूण १८,८३१ पोलीस शिपाई, चालक पोलीस शिपाई, राज्य राखीव पोलीस बल सशस्त्र पोलीस शिपाई पदांकरिता पोलिस भारती प्रक्रिया राबवली …

Maharstra Police Bharti 2022 Date Extenssion – पोलिस भरतीला अखेर मुदतवाढ – वाचा सविस्तर आणखी बघा »

MAHA POLICE महाराष्ट्र राज्य, पोलीस शिपाई १८३३१ पद भरती २०२२. अंतिम दिनांक – १५/११/२०२२

Maha Police Recruitment 2022 शिक्षणानुसार जॉब   जिल्हा नुसार जॉब   विभाग नुसार जॉब MAHA POLICE महाराष्ट्र राज्य, पोलीस शिपाई भरती २०२२ – MAHA POLICE महाराष्ट्र राज्य …

MAHA POLICE महाराष्ट्र राज्य, पोलीस शिपाई १८३३१ पद भरती २०२२. अंतिम दिनांक – १५/११/२०२२ आणखी बघा »

WCD महिला आणि बाल विकास मंत्रालय मार्फत १९५ रिक्तपदांची भरती २०२२. अंतिम दिनांक – १९/०८/२०२२

 WCD Recruitment 2022 WCD महिला आणि बाल विकास मंत्रालय भरती २०२१ – WCD महिला आणि बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रसिद्ध केलेल्या जाहिराती नुसार ‘Data Entry Operator, …

WCD महिला आणि बाल विकास मंत्रालय मार्फत १९५ रिक्तपदांची भरती २०२२. अंतिम दिनांक – १९/०८/२०२२ आणखी बघा »

NHM राष्ट्रीय आरोग्य अभियान रत्नागिरी भरती २०२२. अंतिम दिनांक -२१/०७/२०२२

NHM Recruitment 2022 NHM राष्ट्रीय आरोग्य अभियान रत्नागिरी भरती २०२२ – NHM राष्ट्रीय आरोग्य अभियान रत्नागिरी द्वारा प्रसिद्ध केलेल्या जाहिराती नुसार ‘शीत साखळी तंत्रज्ञ‘ पदाच्या ‘०१’ …

NHM राष्ट्रीय आरोग्य अभियान रत्नागिरी भरती २०२२. अंतिम दिनांक -२१/०७/२०२२ आणखी बघा »

DBSKKV डॉ. बाबासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठा मार्फत आठवी, दहावी, पदवी पास उमेदवारा साठी संधी २०२२. अंतिम दिनांक – २१/०४/२०२२

DBSKKV Recruitment 2022 DBSKKV डॉ. बाबासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ भरती २०२२ –  डॉ. बाबासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ द्वारा प्रसिद्ध केलेल्या जाहिराती नुसार ‘Agriculture Assistant, …

DBSKKV डॉ. बाबासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठा मार्फत आठवी, दहावी, पदवी पास उमेदवारा साठी संधी २०२२. अंतिम दिनांक – २१/०४/२०२२ आणखी बघा »

DBSKKV डॉ. बाबासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ भरती २०२२. मुलाखत दिनांक -०१/०४/२०२२

DBSKKV Recruitment 2022 DBSKKV डॉ. बाबासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ भरती २०२२ –  डॉ. बाबासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ द्वारा प्रसिद्ध केलेल्या जाहिराती नुसार ‘सहायक प्राध्यापक’  …

DBSKKV डॉ. बाबासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ भरती २०२२. मुलाखत दिनांक -०१/०४/२०२२ आणखी बघा »

CDN जिल्हाधिकारी कार्यालय,चिपळूण(रत्नागिरी) भरती २०२२. अंतिम दिनांक २९/०१/२०२२

CDN Recruitment 2022 CDN जिल्हाधिकारी कार्यालय  भरती २०२१ – CDN जिल्हाधिकारी कार्यालय  द्वारा प्रसिद्ध केलेल्या जाहिराती नुसार ‘कनिष्ठ अभियंता‘ पदाच्या ‘०२’ रिक्त जागांसाठी अर्ज मागविण्यात येत …

CDN जिल्हाधिकारी कार्यालय,चिपळूण(रत्नागिरी) भरती २०२२. अंतिम दिनांक २९/०१/२०२२ आणखी बघा »

ZP Ratnagiri जिल्हा परिषद रत्नागिरी भरती २०२१. अंतिम दिनांक -१५/१२/२०२१

ZP Ratnagiri Recruitment 2021 जिल्हा परिषद रत्नागिरी भरती २०२१ – जिल्हा परिषद रत्नागिरी द्वारा प्रसिद्ध केलेल्या जाहिराती नुसार ‘डाटा एन्ट्री ऑपरेटर‘ पदाच्या ‘०२’ रिक्त जागांसाठी अर्ज …

ZP Ratnagiri जिल्हा परिषद रत्नागिरी भरती २०२१. अंतिम दिनांक -१५/१२/२०२१ आणखी बघा »

DBSKKV डॉ. बाबासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ भरती २०२१

DBSKKV Dr.Babasaheb Sawant Kokan Krishi Vidyapith Dapoli Recruitment 2021 DBSKKV डॉ. बाबासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ भरती २०२१ –  डॉ. बाबासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ द्वारा …

DBSKKV डॉ. बाबासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ भरती २०२१ आणखी बघा »

Mahatransco महापारेषण रत्नागिरी ITI शिकाऊ उमेदवार भरती २०२१

Mahatransco Recruitment 2021 महापारेषण भरती २०२१ – महराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित द्वारा प्रसिद्ध केलेल्या जाहिराती नुसार ‘वीजतंत्री शिकाऊ उमेदवार‘ पदाच्या ‘०६’ रिक्त जागांसाठी अर्ज …

Mahatransco महापारेषण रत्नागिरी ITI शिकाऊ उमेदवार भरती २०२१ आणखी बघा »

DBSKKV डॉ. बाबासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ भरती २०२१

DBSKKV Dr.Babasaheb Sawant Kokan Krishi Vidyapith Dapoli Recruitment 2021 DBSKKV डॉ. बाबासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ भरती २०२१ –  डॉ. बाबासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ द्वारा …

DBSKKV डॉ. बाबासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ भरती २०२१ आणखी बघा »

DBSKKV डॉ. बाबासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ भरती २०२१

DBSKKV Dr.Babasaheb Sawant Kokan Krishi Vidyapith Dapoli Recruitment 2021 DBSKKV डॉ. बाबासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ भरती २०२१ –  डॉ. बाबासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ द्वारा …

DBSKKV डॉ. बाबासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ भरती २०२१ आणखी बघा »

NRHM सार्वजनिक आरोग्य विभाग – परीक्षेचे स्वरूप, निवड पद्धती, महत्वाची सूचना

NRHM Recruitment 2021 NRHM सार्वजनिक आरोग्य विभाग द्वारा प्रसिद्ध केलेल्या जाहिराती नुसार ‘गट क‘ पदाच्या ‘२७२५’ रिक्त जागांसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी …

NRHM सार्वजनिक आरोग्य विभाग – परीक्षेचे स्वरूप, निवड पद्धती, महत्वाची सूचना आणखी बघा »

दंतयांत्रिकी – NRHM सार्वजनिक आरोग्य विभाग मार्फत भरती २०२१

NRHM Recruitment 2021 NRHM सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र द्वारा प्रसिद्ध केलेल्या जाहिराती नुसार ‘दंतयांत्रिकी (Dental Mechanic)’ पदाच्या ‘२०’ रिक्त जागांसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. इच्छुक आणि …

दंतयांत्रिकी – NRHM सार्वजनिक आरोग्य विभाग मार्फत भरती २०२१ आणखी बघा »

NRHM सार्वजनिक आरोग्य विभाग गट – क सरळ सेवा भरती २०२१

NRHM Recruitment 2021 NRHM सार्वजनिक आरोग्य विभाग द्वारा प्रसिद्ध केलेल्या जाहिराती नुसार ‘गट क‘ पदाच्या ‘२७२५’ रिक्त जागांसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी …

NRHM सार्वजनिक आरोग्य विभाग गट – क सरळ सेवा भरती २०२१ आणखी बघा »

District Hospital Ratnagiri जिल्हा रुग्णालय रत्नागिरी पदभरती २०२१

District Hospital Ratnagiri Recruitment 2021 District Hospital Ratnagiri जिल्हा रुग्णालय रत्नागिरी द्वारा प्रसिद्ध केलेल्या जाहिराती नुसार ‘कम्युनिटी केअर समन्वयक‘ पदाच्या ‘०१’ रिक्त जागांसाठी अर्ज मागविण्यात येत …

District Hospital Ratnagiri जिल्हा रुग्णालय रत्नागिरी पदभरती २०२१ आणखी बघा »

Scroll to Top