रोजगार मराठी

सेट पेपर

Set सेट पेपर ०१ – २०१९ जून

Set सेट पेपर ०१ – २०१९ जून भाषा – मराठी या प्रश्नपत्रिकेत ५० बहुनिवड प्रश्न आहे. प्रत्येक प्रश्नास ०२ गुण आहेत. प्रश्न क्रमांक 1. विमर्शी स्तरावरील …

Set सेट पेपर ०१ – २०१९ जून आणखी बघा »

Scroll to Top