Online Mock Test – MIDC Pump Operator GR II 2019

MIDC महारष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ द्वारा एकूण ८६५ पदांची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली होती. या सर्व पदांच अभ्यासक्रमामध्ये इंग्रजी, मराठी, सामान्य ज्ञान, तर्क क्षमता, म. औ. …

Online Mock Test – MIDC Pump Operator GR II 2019 आणखी बघा »