रोजगार मराठी

PMC पुणे महानगरपालिका भरती २०२१

PMC Pune Muncipal Corporation Recruitment 2021

PMC पुणे महानगरपालिका भरती २०२१ –  पुणे महानगरपालिका द्वारा प्रसिद्ध केलेल्या जाहिराती नुसार ‘फोटोग्राफी, वायरिंग, फ्रीज एसी दुरुस्ती प्रशिक्षक, मोबाईल दुरुस्ती प्रशिक्षक आणि इतर पदाच्या ‘३६’ रिक्त जागांसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी दिनांक ‘०४/१०/२०२१ ते ६/१०/२०२१’ रोजी सकाळी ११.०० ते सायंकाळी ५.०० पर्यंत खालील दिलेल्या पत्यावर अर्ज सादर करावेत. सविस्तर माहितीकरिता कृपया पुणे महानगरपालिका  विभागामार्फत प्रसिद्ध करण्यात आलेली मूळ जाहिरात (ज्याची लिंक खाली आपल्याला उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे) डाऊनलोड करून वाचन करून घेणे आवश्यक आहे.

पुणे महानगरपालिका जाहिरात २०२१

विभागाचे नाव पुणे महानगरपालिका
नौकरीचा प्रकार  राज्य सरकार
ऑफिसिअल वेबसाईट https://www.pmc.gov.in/
स्थान पुणे 
पदाचे नाव फोटोग्राफी, वायरिंग, फ्रीज एसी दुरुस्ती प्रशिक्षक, मोबाईल दुरुस्ती प्रशिक्षक आणि इतर
पदांची संख्या ३६ 
शैक्षणिक अहर्ता आय. टी. आय, एम.सी.वी.सी, बी.ए, एम.ए, बी.सी.ए  आणि इतर
अर्ज करण्याचा प्रकार  ऑफलाईन
निवड प्रक्रिया मुलाखत 

 

पदांचे नाव आणि संख्या विषयी माहिती 

अनु. क्र. पदांचे नाव एकूण पदे
 ०१ फोटोग्राफी, विडीयो शुटींग प्रशिक्षक  १ 
 ०२  वायरिंग,मोटार रीवाय्न्डीग प्रशिक्षक   १ 
 ०३  फ्रीज एसी दुरुस्ती प्रशिक्षक १ 
 ०४  मोबाईल दुरुस्ती प्रशिक्षक १ 
 ०५  fashion डिझाईन प्रशिक्षक  ३ 
 ०६  एम्ब्रोडरी प्रशिक्षक  १ 
 ०७  ब्युटी पार्लर प्रशिक्षक  ३ 
 ०८  दुचाकी दुरुस्ती  प्रशिक्षक १ 
 ०९  दुचाकी दुरुस्ती  प्रशिक्षक वर्ग सहायक  १ 
 १०  चारचाकी दुरुस्ती  प्रशिक्षक १ 
 ११  चारचाकी दुरुस्ती  प्रशिक्षक वर्ग सहायक १ 
 १२  कॉम्पुटर टायपिंग प्रशिक्षक  २ 
 १३  इंग्रजी संभाषण  कला प्रशिक्षक  ३ 
 १४  जेन्ट्स पार्लर प्रशिक्षक  १ 
 १५  संगणक हार्डवेअर प्रशिक्षक  २ 
 १६  संगणक बेसिक  प्रशिक्षक  ६ 
 १७  शीलाई मशीन दुरुस्तीकार   १ 
 १८  एम्ब्रोडरी मशीन दुरुस्तीकार   १ 
१९  प्रशिक्षण केंद्र समन्वयक  ३ 
 २०   प्रकल्प समन्वयक   २ 
  एकूण
 ३६ 

शिक्षणानुसार जॉब   जिल्हा नुसार जॉब   विभाग नुसार जॉब

शैक्षणिक अहर्ता

०१) फोटोग्राफी, विडीयो शुटींग प्रशिक्षक  : –

सदर पदाकरिता उमेदवार १ वर्षाचे सबंधित विषयीचे प्रशिक्षण असणे आवश्यक आहे.

०२) वायरिंग,मोटार रीवायन्डीग प्रशिक्षक   : –

सदर पदाकरिता उमेदवार सबंधित आय. टी. आय पास असणे आवश्यक आहे.

०३) फ्रीज एसी दुरुस्ती प्रशिक्षक: –

सदर पदाकरिता उमेदवार सबंधित आय. टी. आय पास असणे आवश्यक आहे.

०४) मोबाईल दुरुस्ती प्रशिक्षक : –

सदर पदाकरिता उमेदवार सबंधित आय. टी. आय  पास असणे आवश्यक आहे.

०५) fashion डिझाईन प्रशिक्षक : –

सदर पदाकरिता उमेदवार १ वर्षाचे संबधित विषयीचे प्रशिक्षण असणे आवश्यक आहे.

०६) एम्ब्रोडरी प्रशिक्षक : –

सदर पदाकरिता उमेदवार १ वर्षाचे संबधित विषयीचे प्रशिक्षण असणे आवश्यक आहे.

०७) ब्युटी पार्लर प्रशिक्षक: –

सदर पदाकरिता उमेदवार १ वर्षाचे संबधित विषयीचे प्रशिक्षण असणे आवश्यक आहे.

०८) दुचाकी दुरुस्ती  प्रशिक्षक : –

सदर पदाकरिता उमेदवार संबधित आय. टी. आय  पास असणे आवश्यक आहे.

०९) दुचाकी दुरुस्ती  प्रशिक्षक वर्ग सहायक : –

सदर पदाकरिता उमेदवार ६ महिन्याचे त्या विषयीचे प्रशिक्षण असणे आवश्यक आहे.

१०) चारचाकी दुरुस्ती  प्रशिक्षक: –

सदर पदाकरिता उमेदवार १ वर्षाचे त्या विषयीचे प्रशिक्षण असणे आवश्यक आहे.

११) चारचाकी दुरुस्ती  प्रशिक्षक वर्ग सहायक : –

सदर पदाकरिता उमेदवार ६ महिन्याचे त्या विषयीचे प्रशिक्षण असणे आवश्यक आहे.

१२) कॉम्पुटर टायपिंग प्रशिक्षक : –

सदर पदाकरिता उमेदवार १२वी, कॉम्पुटर  पास असणे आवश्यक आहे.

१३) इंग्रजी संभाषण  कला प्रशिक्षक : –

सदर पदाकरिता उमेदवार बी.ए, एम.ए, इंग्लिश मध्ये पास असणे आवश्यक आहे.

१४) जेन्ट्स पार्लर प्रशिक्षक : –

सदर पदाकरिता उमेदवार पार्लर प्रशिक्षण पास असणे आवश्यक आहे.

१५) संगणक हार्डवेअर प्रशिक्षक : –

सदर पदाकरिता उमेदवार बी.ई पास असणे आवश्यक आहे.

१६) संगणक बेसिक  प्रशिक्षक : –

सदर पदाकरिता उमेदवार बी.सी.ए, पास असणे आवश्यक आहे.

१७) शीलाई मशीन दुरुस्तीकार : –

सदर पदाकरिता उमेदवारा जवळ संबधीत विषयाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे.

१८)एम्ब्रोडरी मशीन दुरुस्तीकार : –

सदर पदाकरिता उमेदवारा जवळ संबधीत विषयाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे.

१९) प्रशिक्षण केंद्र समन्वयक : –

सदर पदाकरिता उमेदवार एम.एस.डब्लु  पास असणे आवश्यक आहे.

२०) प्रकल्प समन्वयक  : –

सदर पदाकरिता उमेदवार एम.एस.डब्लु  पास असणे आवश्यक आहे.

वेतनाविषयी माहिती

पदाचे नाव वेतन
फोटोग्राफी, विडीयो शुटींग प्रशिक्षक  ९७५०/-रु प्रती बँच 
वायरिंग,मोटार रीवाय्न्डीग प्रशिक्षक   ९७५०/-रु प्रती बँच 
फ्रीज एसी दुरुस्ती प्रशिक्षक ९७५०/-रु प्रती बँच 
मोबाईल दुरुस्ती प्रशिक्षक ९७५०/-रु प्रती बँच 
fashion डिझाईन प्रशिक्षक ९७५०/-रु प्रती बँच 
एम्ब्रोडरी प्रशिक्षक ९७५०/-रु प्रती बँच 
ब्युटी पार्लौर प्रशिक्षक ९७५०/-रु प्रती बँच 
दुचाकी दुरुस्ती  प्रशिक्षक ९७५०/-रु प्रती बँच 
दुचाकी दुरुस्ती  प्रशिक्षक वर्ग सहायक  ६०००/-रु प्रती बँच 
चारचाकी दुरुस्ती  प्रशिक्षक ९७५०/-रु प्रती बँच 
चारचाकी दुरुस्ती  प्रशिक्षक वर्ग सहायक ६०००/-रु प्रती बँच 
कॉम्पुटर टायपिंग प्रशिक्षक ६०००/-रु प्रती बँच 
इंग्रजी संभाषण  कला प्रशिक्षक ६५००/-रु प्रती बँच 
जेन्ट्स पार्लौर प्रशिक्षक ९७५०/-रु प्रती बँच 
संगणक हार्डवेअर प्रशिक्षक ९७५०/-रु प्रती बँच 
संगणक बेसिक  प्रशिक्षक ९७५०/-रु प्रती बँच 
शीलाई मशीन दुरुस्तीकार  १९१६०/-रु 
एम्ब्रोडरी मशीन दुरुस्तीकार  १९१६०/-रु 
प्रशिक्षण केंद्र समन्वयक  २०१६०/-रु 
प्रकल्प समन्वयक  २०१६०/-रु 

 सविस्तर वाचा. 

RCF राष्ट्रीय केमिकल आणि फरटीलायझर भरती २०२१ सविस्तर माहिती करिता क्लिक करा

महत्वाच्या तारखा

अर्ज प्रक्रिया सुरु दिनांक ४/१०/२०२१ 
अर्ज करण्याचा शेवटचा दिनांक ६/१०/२०२१ 

महत्वाच्या लिंक्स

ऑफीसियल वेबसाईट

     PDF जाहिरात         

अर्ज करण्याचा पत्ता – व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, प्लॉट नं.७२१,

काळे प्लाझा इमारत शेजारी, पंच मुखी मारुती मंदिराजवळ,

शिवाजीनगर गावठण, पुणे ४११००५ 

    आणखी जॉब शोधा    

 

आपल्या मित्रांसोबत लगेच शेयर करा

[Sassy_Social_Share]

आपल्या भाषेत निरंतर, १०० % मोफत अपडेट मिळवण्यासाठी आत्ताच जॉईन करा

Whats App        Telegram       Facebook   

MRD मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेन्ट भरती २०२१ सविस्तर माहिती करिता क्लिक करा

    आणखी जॉब बघा

ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याच्या पायऱ्या

०१) https://www.pmc.gov.in/या ऑफीसियल वेबसाईट वर क्लिक करा.

०२) करियर पेज किंवा नोटीफिकेशन पेज वर क्लिक करून जाहिरात पूर्ण काळजीपूर्वक वाचून घ्यावी.

०३) जाहिरात Pdf File स्वरुपात वर उपलब्ध करून दिलेली आहे.

०४) उमेदवारांनी पदाच्या आवश्यकतेनुसार शिक्षण, अनुभव तसेच इतर पात्रतेविषयी खात्री करून घ्यावी.

०५) अर्ज दिनांक ४/१०/२०२१ ते दिनांक ६/१०/२०२१ पर्यंत उपलब्ध असेल.

०६) गरजेनुसार अर्जाची फी भरून घ्यावी.

०७) अर्ज काळजीपूर्वक भरून सबमिट बटन वर क्लिक करावे.

राज्य सरकार जॉब         केंद्र सरकार जॉब

100 % Free Job Alert In Marathi

महत्वाची सूचना

उमेदवारांना सल्ला दिला जातो कि, अर्ज सादर करण्यापूर्वी  संबंधित विभागा मार्फत प्रसिध्द करण्यात आलेल्या कार्यालयीन जाहिरातीचे काळजीपूर्वक वाचन करून शैक्षणिक अहर्ता, अनुभव, आरक्षण, इतर पात्रता इत्यादी बाबी तपासून घ्याव्यात आणि तद्द्नंतरच सदर पदांकरिता अर्ज सादर करावे. रोजगार मराठी तर्फे कोणत्याही प्रकारच्या व्यक्ती वा संस्थे मार्फत मोबदला घेवून नोकरी मिळवून देण्या विषयी संपर्क केल्या जात नाही किंवा आश्वस्त केल्या जात नाही. इथे फक्त विविध शासकीय / निमशासकीय आणि इतर विभागांमार्फत जाहीर करण्यात आलेल्या भरतीविषयी योग्य वेळी माहिती दिली जाते.

शिक्षण निहाय नोकरी विषयी माहिती

    दहावी          बारावी          ITI     

    पदवी         पदविका    Engee.   

 बी. कॉम.     बी. एड.      बी सी ए 

 बीएस सी       बी. टेक.    एम. एड. 

 बी. बी. ए.   बी.सी.ए.    एमएससी 

एम. कॉम.   एम टेक.    एम फील 

  BAMS       MBBS       सी. ए.   

 ए एन एम     MSW     पीएचडी  

जिल्ह्यानिहाय नोकरी विषयी माहिती

कोंकण      मुंबई शहर      मुंबई उपनगर    ठाणे    पालघर    रायगड    रत्नागिरी      सिंधुदुर्ग    विदर्भ      नागपूर     वर्धा      अमरावती     यवतमाळ    गडचिरोली       चंद्रपूर     अकोला     बुलढाणा     भंडारा     गोंदिया      वाशिम   मराठवाडा    औरंगाबाद     बिड       जालना      उस्मानाबाद     नांदेड     लातूर      परभणी    हिंगोली    खानदेश    धुळे     जळगाव     नंदुरबार     नाशिक    अहमदनगर  पश्चिम महाराष्ट्र    कोल्हापूर     पुणे      सांगली     सातारा      सोलापूर

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top