रोजगार मराठी

SED राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, महाराष्ट्र शासन विविध पदांकरिता परिक्षा अभ्यासक्रम – २०२३

SED Exam Pattern 2023

राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, महाराष्ट्र शासन विविध पदांकरिता परिक्षा अभ्यासक्रम २०२३

राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, महाराष्ट्र सरकार ५१२ लघुलेखक (निम्न श्रेणी), लघुलेखक, जवान, जवान सह चालक आणि शिपाई पदांच्या परीक्षेचा नमुना २०२३

 

पदाचे नाव :-
1) लघुलेखक (निम्न श्रेणी)

2) लघुटंकलेखक
3) जवान
4) जवान-नि-वाहक चालक
5) चपराशी

निवड प्रक्रिया :-
ऑनलाईन परीक्षा
शारीरिक चाचणी किंवा कौशल्य चाचणी (पदानुसार वेगवेगळी)
मोटार वाहन चालवणे (फक्त जवान-नि-वाहनचालक पदासाठी)

परिक्षा स्वरुप :-

 • सर्व पदांसाठी फक्त मराठी माध्यमातून (इंग्रजी विषय सोडुन) संगणक प्रणाली द्वारे ऑनलाईन परीक्षा (Computer Based examination) वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरूपाची घेण्यात येईल.
 • जवान पदाची आधी ऑनलाईन लेखी परीक्षा एकूण 120 गुणांची होणार असून त्यानंतर एकूण 80 गुणांसाठी 1:10 या प्रमाणात शारीरिक चाचणी / मैदानी चाचणी घेण्यात येणार आहे. (लेखी परिक्षा 120 गुण + मैदानी चाचणी / शारिरिक चाचणी 80 गुण, एकुण 200 200 गुणांवर निकाल)
 • जवान-नि-वाहनचालक पदाची आधी ऑनलाईन लेखी परीक्षा एकूण 120 गुणांची होणार असून त्यानंतर 1:10 या प्रमाणात शारीरिक चाचणी / मैदानी चाचणी घेण्यात येणार आहे. (लेखी परिक्षा 120 गुण + मैदानी चाचणी / शारिरिक चाचणी 80 गुण, एकुण 200 गुणांवर निकाल) त्यानंतर या उमेदवारांची हलके व जड वाहन चालवणे ही फक्त अहर्ताकारी (क्वालीफाईंग) परीक्षा आहे.
 • चपराशी या पदाकरिता फक्त ऑनलाईन लेखी परीक्षा एकूण 200 गुणांची घेण्यात येणार आहे.
 • लघुलेखक व लघुटंकलेखक पदाची आधी ऑनलाईन लेखी परीक्षा एकूण 120 गुणांची होणार असून त्यानंतर एकूण 80 गुणांसाठी 1:10 या प्रमाणात लघुलेखन चाचणीसाठी बोलावण्यात येणार आहे. (लेखी परिक्षा 120 गुण + लघुलेखन चाचणी 80 गुण, एकुण 200 गुणांवर निकाल)
 • परीक्षेचा दर्जा – जवान लघुलेखक व लघुटंकलेखककरिता माध्यमिक शाळांत परीक्षा, जवान-नि-वाहनचालक आणि चपराशीकरिता सर्वसाधारण शैक्षणिक अहार्तेनुसार असेल.
 • किमान पात्रता गुण – उत्तीर्ण होण्यासाठी / लेखी परिक्षेनंतरच्या परिक्षेसाठी उमेदवारांना किमान 45% गुण मिळवणे आवश्यक आहे.
 • परीक्षेत एक चतुर्थांश ( ¼ ) निगेटिव्ह मार्किंग असेल.

ऑनलाईन परीक्षा  –
लघुलेखक (निम्न श्रेणी), लघुटंकलेखक, जवान, जवान-नि-वाहक चालक – परीक्षेचा कालावधी 90 मिनिटांचा असेल

 • एकूण – 120 प्रश्न / 120 गुण
  1) बौध्दिक चाचणी – 30 प्रश्न, 30 गुण

  2) इंग्रजी – 30 प्रश्न, 30 गुण,
  3) सामान्य ज्ञान – 30 प्रश्न, 30 गुण,
  4) मराठी – 30 प्रश्न, 30 गुण

चपराशी – परीक्षेचा कालावधी 120 मिनिटांचा असेल

 • एकूण – 200 प्रश्न / 200 गुण
  1) बौध्दिक चाचणी – 50 प्रश्न, 50 गुण
  2) इंग्रजी – 50 प्रश्न, 50 गुण,
  3) सामान्य ज्ञान – 50 प्रश्न, 50 गुण,
  4) मराठी – 50 प्रश्न, 50 गुण

मैदानी चाचणी / शारिरिक चाचणी परीक्षा  – जवान, जवान-नि-वाहक चालक पदाकरिता

लेखी परिक्षा विभाग –
Intellectual test (बौध्दिक चाचणी)
English (इंग्रजी)
General Knowledge (सामान्य ज्ञान))
Marathi (मराठी)

 • General Knowledge (सामान्य ज्ञान)
  महाराष्ट्राचा भूगोल
  आधुनिक भारताचा भूगोल
  भारताचा इतिहास महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भासह
  नागरिक शास्त्र
  विज्ञान व चालू घडामोडी
 • Marathi (मराठी)
  समानार्थी शब्द
  काळ
  संधि
  विरुद्धर्थी शब्द
  विशेषण
  क्रियापद
  अलंकारिक शब्द
  म्हणी
  मराठी वर्णमाला
  नाम
  लिंग
  समास
  वाक्प्रचार
  वचन
  सर्वनाम
  प्रयोग
 • English (इंग्रजी)
  Transformation
  Idioms and Phrases
  Sentence Arrangement
  Prepositions
  Fill in the blanks
  Para Completion
  Spotting Errors
  Error Correction (Underlined Part)
  Passage Completion
  Sentence Completion
  Spelling Test
  Error Correction (Phrase in Bold)
  Active and Passive Voice
  Antonyms
  Substitution
  Synonyms
  Joining Sentences
  Sentence Improvement
 • Intellectual test (बौध्दिक चाचणी)
  कारण प्रतिपादन
  रक्ताचे नाते
  दिशा चाचणी
  कोडिंग-डिकोडिंग
  वर्गीकरण
  डेटा इंटरप्रिटेशन
  वाक्य व्यवस्था
  शब्दांची मांडणी
  Syllogism
  शाब्दिक आणि गैर-मौखिक तर्क
  उपमा
  समस्या सोडवणे
  वर्णमाला मालिका

शिक्षणानुसार जॉब   जिल्हा नुसार जॉब   विभाग नुसार जॉब

SED राज्य उत्पादन शुल्क विभाग भरती २०२३ –  SED राज्य उत्पादन शुल्क विभाग द्वारा प्रसिद्ध केलेल्या जाहिराती नुसार लघुलेखक (निम्न श्रेणी), लघुटंकलेखक, जवान, जवान-नि-वाहक चालक, चपराशी पदाच्या ‘५१२रिक्त जागांसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी दिनांक ‘१३/०६/२०२३’ पर्यंत अर्ज सादर करावेत. सविस्तर माहितीकरिता कृपया SED राज्य उत्पादन शुल्क विभाग विभागामार्फत प्रसिद्ध करण्यात आलेली मूळ जाहिरात (लिंक खाली आपल्याला उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे) डाऊनलोड करून वाचन करून घेणे आवश्यक आहे.

Other Latest Jobs

  

SED राज्य उत्पादन शुल्क विभाग जाहिरात २०२३

विभागाचे नाव SED राज्य उत्पादन शुल्क विभाग
नौकरीचा प्रकार केंद्र सरकार 
ऑफिसिअल वेबसाईट https://stateexcise.maharashtra.gov.in/
स्थान संपूर्ण महाराष्ट्र
पदाचे नाव लघुलेखक (निम्न श्रेणी), लघुटंकलेखक, जवान, जवान-नि-वाहक चालक, चपराशी
पदांची संख्या ५१२
शैक्षणिक अहर्ता सातवी, दहावी
अर्ज करण्याचा प्रकार ऑनलाईन
निवड प्रक्रिया मुलाखत

 

पदांचे नाव आणि संख्या विषयी माहिती 
अनु. क्र. पदाचे नाव एकूण पदे
०१) लघुलेखक (निम्न श्रेणी) ०५
०२) लघुटंकलेखक १६
०३) जवान ३७१
०४) जवान-नि-वाहक चालक ७०
०५) चपराशी ५०
  एकूण ५१२

   

पदानुसार शैक्षणिक अहर्ता
पदाचे नाव शिक्षण
लघुलेखक (निम्न श्रेणी) 10वी पास, लखुलेखन गती 120 श.प्र.मि., GCC टायपिंग (मराठी 30 श.प्र.मि किंवा इंग्रजी 40 श.प्र.मि)
लघुटंकलेखक 10वी पास, लखुलेखन गती 80 श.प्र.मि., GCC टायपिंग (मराठी 30 श.प्र.मि किंवा इंग्रजी 40 श.प्र.मि)
जवान किमान 10वी पास
जवान-नि-वाहक चालक किमान 07 वी पास, हलके चारचाकी वाहन चालन परवाना
चपराशी किमान 10वी पास
वेतनाविषयी माहिती
पदाचे नाव वेतन
लघुलेखक (निम्न श्रेणी), लघुटंकलेखक, जवान, जवान-नि-वाहक चालक, चपराशी शासकीय नियमानुसार

 

फी


वयोमर्यादा
किमान वयोमर्यादा १८ वर्षे
कमाल वयोमर्यादा ४० वर्षे

आरक्षणानुसार सुट लागु. कृपया खाली उपलब्ध करून दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून जाहिरात सविस्तर वाचा. 

महत्वाच्या तारखा
अर्ज प्रक्रिया सुरु दिनांक ३०/०५/२०२३ 
अर्जाची अंतिम दिनांक १३/०६/२०२३
महत्वाच्या लिंक्स
ऑफीसीयल वेबसाईट क्लिक करा
PDF जाहिरात  क्लिक करा
अर्ज करा क्लिक करा
आणखी जॉब शोधा क्लिक करा

निरंतर अपडेट मिळवण्यासाठी आमच्या संपर्कात राहा.

 Youtube    Whats App    Telegram    Facebook   

 

Other Important Job

ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याच्या पायऱ्या

०१) https://stateexcise.maharashtra.gov.in/ या ऑफीसियल वेबसाईट वर क्लिक करा.

०२) करियर पेज किंवा नोटीफिकेशन पेज वर क्लिक करून जाहिरात पूर्ण काळजीपूर्वक वाचून घ्यावी.

०३) जाहिरात Pdf File स्वरुपात वर उपलब्ध करून दिलेली आहे.

०४) उमेदवारांनी पदाच्या आवश्यकतेनुसार शिक्षण, अनुभव तसेच इतर पात्रतेविषयी खात्री करून घ्यावी.

०५) ऑनलाईन अर्ज दिनांक ३०/०५/२०२३ ते दिनांक १३/०६/२०२३ पर्यंत उपलब्ध असेल.

०६) गरजेनुसार अर्जाची फी भरून घ्यावी.

०७) अर्ज काळजीपूर्वक भरून सबमिट बटन वर क्लिक करावे.

आणखी जॉब बघा – Click Here

राज्य सरकार जॉब         केंद्र सरकार जॉब

100 % Free Job Alert In Marathi

महत्वाची सूचना

उमेदवारांना सल्ला दिला जातो कि, अर्ज सादर करण्यापूर्वी  संबंधित विभागा मार्फत प्रसिध्द करण्यात आलेल्या कार्यालयीन जाहिरातीचे काळजीपूर्वक वाचन करून शैक्षणिक अहर्ता, अनुभव, आरक्षण, इतर पात्रता इत्यादी बाबी तपासून घ्याव्यात आणि तद्द्नंतरच सदर पदांकरिता अर्ज सादर करावे. रोजगार मराठी तर्फे कोणत्याही प्रकारच्या व्यक्ती वा संस्थे मार्फत मोबदला घेवून नोकरी मिळवून देण्या विषयी संपर्क केल्या जात नाही किंवा आश्वस्त केल्या जात नाही. इथे फक्त विविध शासकीय / निमशासकीय आणि इतर विभागांमार्फत जाहीर करण्यात आलेल्या भरतीविषयी योग्य वेळी माहिती दिली जाते. D

शिक्षण निहाय नोकरी विषयी माहिती

    दहावी          बारावी          ITI     

    पदवी         पदविका    Engee.   

 बी. कॉम.     बी. एड.      बी सी ए 

 बीएस सी       बी. टेक.    एम. एड. 

 बी. बी. ए.   बी.सी.ए.    एमएससी 

एम. कॉम.   एम टेक.    एम फील 

  BAMS       MBBS       सी. ए.   

 ए एन एम     MSW     पीएचडी  

जिल्ह्यानिहाय नोकरी विषयी माहिती

कोंकण      मुंबई शहर      मुंबई उपनगर    ठाणे    पालघर    रायगड    रत्नागिरी      सिंधुदुर्ग    विदर्भ      नागपूर     वर्धा      अमरावती     यवतमाळ    गडचिरोली       चंद्रपूर     अकोला     बुलढाणा     भंडारा     गोंदिया      वाशिम   मराठवाडा    औरंगाबाद     बिड       जालना      उस्मानाबाद     नांदेड     लातूर      परभणी    हिंगोली    खानदेश    धुळे     जळगाव     नंदुरबार     नाशिक    अहमदनगर  पश्चिम महाराष्ट्र    कोल्हापूर     पुणे      सांगली     सातारा      सोलापूर

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top