रोजगार मराठी

Mahatransco Assistant Technician Question Paper Q 1-25

Mahtransco Assistant Technician Question Paper Q 1-25

Click For Online Mock Test – Click Here

 1. Which fire extinguisher is filled with carbon tetrachloride and bromochlorodifluoromethane (BCF)?
  कोणत्या अग्निशामाकात कार्बन टेट्राक्लोराइड ब्रोमोक्लोरोडायफ्ल्यूरोमिथेन (BCF) भरलेले असते ?

Ans – Halon extinguisher / हॅलोन अग्निशामक

 

 1. What is the use of a try square?
  गुण्या किंवा ट्राय स्क्वेअर कशासाठी वापरतात ?

Ans – To check right angle / काटकोन तपासण्यासाठी

 

 1. Name the defect that causes the metal chips to clog between the teeth of a file:­
  एका कानसातील दातांमध्ये धातुंचे कण जमा होण्याच्या दोषाला काय हणतात?

Ans –  Pinning of file / फाईलचे पिनिंग

 

 1. What is used to remove a drill or a socket from the machine spindle?
  मशीन स्पिंडलमधून एक ड्रील किंवा सॉकेट काढण्यासाठी काय वापरले जाते?

Options: –

Ans – Drift / ड्रीफ्ट

 

 1. Which type of hammer is used for riveting purposes ?

रिवेटिंगच्या कामासाठी कोणत्या प्रकारचा हातोडा वापरला जातो ?

Ans – Ball pein hammer / बॉल पेन हॅमर

 

 1. Which cutting fluid is used for drilling in cast iron parts?
  बीड किंवा कास्ट आयर्नमध्ये ड्रिलिंगसाठी कोणता कटिंग द्रव वापरला जातो?

Ans – Dry air jet / ड्राय एअर जेट

 

 1. What colour is painted on acetylene gas cylinder?
  सिटीलीन गॅस सिलिंडरवर कोणता रंग दिलेला असतो ?

Ans – Maroon / गडद अंजिरी

 

 1. What type of soldering flux is used for soldering galvanised iron?
  जस्तविलेपित लोखंड किंवा गॅल्वनाइज्ड आयर्नसाठी कोणत्या प्रकारचे सोल्डरिंग फ्लक्स वापरले जाते ?

Ans – Hydrochloric acid / हायड्रोक्लोरिक आम्ल

 

 1. What is unit of insulation resistance?
  इन्सुलेशन अवरोध किंवा रेझिस्टनचे एकक काय आहे?

Ans – Mega­-ohm / मेगा­-ओहम,

 

 1. What cable laying method is used in a generating station?
  जनरेटिंग स्टेशन मध्ये केबल घालण्याची कोणती पद्धत वापरली जाते?

Ans – Racks in air / हवेत रॅक्स

 

 1. How many electrons are there in the valence shell of a copper atom?
  तांब्याच्या किंवा कॉपर च्या अणुमधील संयुजा कवचात किती इलेक्ट्रोन्स असतात?

Ans – 1

 

 1. In computers what kind of LEDs are used ?
  कॉम्प्युटर्स मध्ये कोणत्या प्रकारचे एलईडीज वापरले जातात ?

Ans – Homo­ – junction LEDs / होमो­ – जंक्शन एलईडीज

 

 1. __________ Converts 12 V DC into 230 V AC.
  _______________ 12 V DC ला 230 V AC मध्ये रुपांतरीत करते.

Ans – Inverter / इन्वर्टर

 

 1. Transformer is a device used to:­
  ट्रान्सफोर्मर हे उपकरण या कामासाठी वापरले जाते:

Ans – Transfer electrical energy from one circuit to another without any direct connection /
कोणत्याही थेट जोडणीशिवाय एका सर्किटमधून दुसऱ्या सर्किटमध्ये विद्युत उर्जा हस्तांतरित करण्यासाठी

 

 1. A motor converts ____________.
  एक मोटर ____________ रुपांतरीत करते.

Ans – Electrical energy into mechanical energy / विद्युत उर्जा यांत्रिक उर्जेत

 

 1. Iron or magnetic losses are also called:­
  लोखंड किंवा चुंबकीय हानीला असे देखील म्हणतात

Ans – Core losses / कोअर लॉसेस

 

 The emf produced in DC generator is ___________ Induced emf.

 1. DC जनरेटरमध्ये निर्माण होणाऱ्या ईएमएफला ____________ प्रेरित ईएमएफ असे हणतात.

Ans – Dynamically / गतीकीय

 

 1. DC generator operates on the principle of ________.
  DC जनरेटर ___________ च्या तत्वावर काम करते

Ans – Lenz’s law / लेन्झचा नियम

 

 1. PCB means _________.
  PCB हणजे ____________ आहे.

Ans –  rinted Circuit Board / प्रिंटेड सर्किट बोर्ड

 

 1. A fuse operates due to the ___________ effect of the electric current.
  फ्युज विद्युत प्रवाहाच्या ————————– परिणामामुळे काम करते.

Ans – Heating / गरम करणे

 

 1. If a wire has 3 conductors of 22 number, then it is called:­
  एका तारेत 22 संख्येचे 3 वाहक आहेत, तर याला हणतात:-

Ans – 3 / 22 wire / 3 / 22 वायर

 

 1. Which type of wire joint is found in the junction box?
  जंक्शन बॉक्समध्ये कोणत्या प्रकारचे वायर जॉइंट आढळते?

Ans – Rat tail joint / रॅट टेल जॉइंट

 

 1. What insultating material is used as hot pouring compound for making joints in
  underground cable?
  जमिनीखालील केबलमधील जॉइंटस बनवण्यासाठी कोणते अवरोधक किंवा इनसुलेटिंग साहित्य हॉट पोअरिंग कंपाऊंड हणून वापरले
  जाते?

Ans –  Bituminous compound / बिटूमीनस कंपाऊंड

 

 Which test is conducted to locate the faults in U.G. cables?

 1. U.G. केबल्समधील दोष शोधण्यासाठी कोणती चाचणी केली जाते?

Ans – Loop test / लूप टेस्ट

 

 1. What happens to the voltmeter if it is connected as an ammeter?
  व्होल्टमीटर एमिटरला जोडल्यास काय होईल?

Ans – Low reading / कमी वाचन

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top