रोजगार मराठी

MIDC Bharti 2024 Total Application Against All Posts कोणत्या पदाकरिता किती अर्ज आले ?

 MIDC महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ Recruitment 2023

शिक्षणानुसार जॉब   जिल्हा नुसार जॉब   विभाग नुसार जॉब

MIDC महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ भरती २०२३ –  MIDC महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ  द्वारा प्रसिद्ध केलेल्या जाहिराती नुसार ‘कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) ,उप अभियंता (स्थापत्य) ,उप अभियंता (विद्युत / यांत्रिकी सहयोगी रचनाकार ,उप रचनाकार ,उप मुख्य लेखा अधिकारी ,सहाय्यक अभियंता (स्थापत्य) ,सहाय्यक अभियंता (विद्युत यांत्रिकी,सहाय्यक रचनाकार ,सहाय्यक वास्तुशास्त्रज्ञ ,लेखा अधिकारी,क्षेत्र व्यवस्थापक,कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य),कनिष्ठ अभियंता (विद्युत / यांत्रिकी,लघुलेखक (उच्च श्रेणी),लघुलेखक (निम्न श्रेणी),सहाय्यक,लिपिक टंकलेखक,वरिष्ठ लेखापाल,तांत्रिक सहाय्यक (श्रेणी-२),वीजतंत्री (श्रेणी-२),पंपचालक (श्रेणी-२) ,जोडारी (श्रेणी-२) ,‘सहाय्यक आरेखक , अनुरेखक ,गाळणी निरिक्षक,भूमापक,विभागीय अग्निशमन अधिकारी , सहायक अग्निशमन अधिकारी ,कनिष्ठ संचार अधिकारी ,वीजतंत्री श्रेणी २ (ऑटोमोबाईल) चालक यंत्र चालक ,अग्निशमन विमोचक पदाच्या ‘८०२ ‘ रिक्त जागांसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी दिनांक ‘ २५/०९/२०२३  पर्यंत अर्ज सादर करावेत. सविस्तर माहितीकरिता कृपया  MIDC महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ विभागामार्फत प्रसिद्ध करण्यात आलेली मूळ जाहिरात (लिंक खाली आपल्याला उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे) डाऊनलोड करून वाचन करून घेणे आवश्यक आहे. नियमित सरकारी जॉब्सची माहिती मिळविण्या करिता आमच्या Whats App Group ला जॉईन व्हा.

Other Latest Jobs

  

MIDC महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ जाहिरात २०२३

विभागाचे नाव MIDC महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ
नौकरीचा प्रकार राज्य सरकार
ऑफिसिअल वेबसाईट www.midcindia.org
स्थान मुंबई 
पदाचे नाव कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) उप अभियंता (स्थापत्य) उप अभियंता (विद्युत / यांत्रिकी सहयोगी रचनाकार ,उप रचनाकार .उप मुख्य लेखा अधिकारी ,सहाय्यक अभियंता (स्थापत्य) ,सहाय्यक अभियंता (विद्युत यांत्रिकी,सहाय्यक रचनाकार ,सहाय्यक वास्तुशास्त्रज्ञ ,लेखा अधिकारी,क्षेत्र व्यवस्थापक,कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य),कनिष्ठ अभियंता (विद्युत / यांत्रिकी,लघुलेखक (उच्च श्रेणी),लघुलेखक (निम्न श्रेणी),सहाय्यक,लिपिक टंकलेखक,वरिष्ठ लेखापाल,तांत्रिक सहाय्यक (श्रेणी-२),वीजतंत्री (श्रेणी-२),पंपचालक (श्रेणी-२) ,जोडारी (श्रेणी-२) ,‘सहाय्यक आरेखक , अनुरेखक ,गाळणी निरिक्षक,भूमापक,विभागीय अग्निशमन अधिकारीसहायक अग्निशमन अधिकारी ,कनिष्ठ संचार अधिकारी ,वीजतंत्री श्रेणी २ (ऑटोमोबाईल) चालक यंत्र चालक ,अग्निशमन विमोचक
पदांची संख्या ८०२
शैक्षणिक अहर्ता १० वी पास  ITI  ते पदवी पर्यंत
अर्ज करण्याचा प्रकार ऑनलाईन

 

पदांचे नाव आणि संख्या विषयी माहिती (Category नुसार अर्जांची संख्या बघायची असेल तर खाली देलेल्या लिंक वरून PDF Download करून बघा)
अनु. क्र. पदाचे नाव एकूण पदे आलेले एकूण फॉर्म
०१)

कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 

०३  ५१८
०२)

उप अभियंता (स्थापत्य) 

१३  १८६०
०३)

उप अभियंता (विद्युत / यांत्रिकी) 

०३  ६४३
०४)

सहयोगी रचनाकार 

०२  १७१
०५)

उप रचनाकार 

०२  २०९
०६) उप मुख्य लेखा अधिकारी ०२  १७७
०७) सहाय्यक अभियंता (स्थापत्य) १०७  २६६०३
०८) सहाय्यक अभियंता (विद्युत यांत्रिकी) २१  ९३२२
०९) सहाय्यक रचनाकार ०७  १९१७
१०) सहाय्यक वास्तुशास्त्रज्ञ ०२  २४३
११) लेखा अधिकारी ०३  १८२६
१२) क्षेत्र व्यवस्थापक ०८  ११७६१
१३) कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) १७  ६३१८
१४) कनिष्ठ अभियंता (विद्युत / यांत्रिकी) ०२  ६०१
१५) लघुलेखक (उच्च श्रेणी) १४  १५७२
१६) लघुलेखक (निम्न श्रेणी)  २०  २२०८
१७) लघुटंकलेखक  ०७  ६३४
१८) सहाय्यक  ०३  २७१७
१९) लिपिक टंकलेखक ६६  २२३११
२०) वरिष्ठ लेखापाल  ०६  २२४८
२१) तांत्रिक सहाय्यक (श्रेणी-२) ३२  २४५६
२२) वीजतंत्री (श्रेणी-२)  १८  २१३०
२३) पंप चालक (श्रेणी-२)  १०३  ४६७५
२४) जोडारी (श्रेणी-२)  ३४  २१८४
२५) सहाय्यक आरेखक  ०९  ३१३
२६) अनुरेखक ४९  ६१३
२७) गाळणी निरिक्षक ०२  ३६६
२८) भूमापक २६  १०१२
२९) विभागीय अग्निशमन अधिकारी ०१  २०
३०) सहायक अग्निशमन अधिकारी  ०८  ११६५
३१) कनिष्ठ संचार अधिकारी  ०२  २४
३२) वीजतंत्री श्रेणी २ (ऑटोमोबाईल)  ०१  ६८
३३) चालक यंत्र चालक २२  १६९७
३४) अग्निशमन विमोचक  १८७  १४७३
  एकूण ८०२ ११२०५५

   

पदानुसार शैक्षणिक अहर्ता
पदाचे नाव शिक्षण

कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 

स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी   (ii) 03/07 वर्षे अनुभव

उप अभियंता (स्थापत्य) 

स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी   (ii) 03 वर्षे अनुभव

उप अभियंता (विद्युत / यांत्रिकी) 

 विद्युत/यांत्रिकी अभियांत्रिकी पदवी    (ii) 03 वर्षे अनुभव

सहयोगी रचनाकार 

स्थापत्य अभियांत्रिकी/वास्तुशास्त्रज्ञ पदवी   (ii) नगररचना विषयातील पदव्युत्तर पदवी ME (टाउन प्लानिंग) किंवा  इंडस्ट्रियल टाउन प्लानिंग मधील पदवी / डिप्लोमा

उप रचनाकार 

स्थापत्य अभियांत्रिकी/वास्तुशास्त्रज्ञ पदवी   (ii) 03 वर्षे अनुभव
उप मुख्य लेखा अधिकारी  कोणत्याही शाखेतील पदवी    (ii) MBA (फायनान्स)
सहाय्यक अभियंता (स्थापत्य) स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी
सहाय्यक अभियंता (विद्युत यांत्रिकी)  विद्युत/यांत्रिकी अभियांत्रिकी पदवी
सहाय्यक रचनाकार स्थापत्य अभियांत्रिकी/वास्तुशास्त्र/नगररचना पदवी
सहाय्यक वास्तुशास्त्रज्ञ  वास्तुशास्त्र पदवी
लेखा अधिकारी B.Com
क्षेत्र व्यवस्थापक कोणत्याही शाखेतील पदवी
कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) स्थापत्य अभियांत्रिकी डिप्लोमा
कनिष्ठ अभियंता (विद्युत / यांत्रिकी) विद्युत/यांत्रिकी अभियांत्रिकी डिप्लोमा
लघुलेखक (उच्च श्रेणी) कोणत्याही शाखेतील पदवी  (ii) मराठी लघुलेखन 100 श.प्र.मि. तसेच इंग्रजी व मराठी लघुटंकलेखन 40 श.प्र.मि. किंवा इंग्रजी लघुलेखन 120 श.प्र.मि. तसेच इंग्रजी व मराठी लघुटंकलेखन 40 श.प्र.मि.
लघुलेखक (निम्न श्रेणी)  कोणत्याही शाखेतील पदवी  (ii) मराठी लघुलेखन 80 श.प्र.मि. तसेच इंग्रजी व मराठी लघुटंकलेखन 40 श.प्र.मि. किंवा इंग्रजी लघुलेखन 100 श.प्र.मि. तसेच इंग्रजी व मराठी लघुटंकलेखन 40 श.प्र.मि.
लघुटंकलेखक  कोणत्याही शाखेतील पदवी  (ii) मराठी लघुलेखन 60 श.प्र.मि. तसेच इंग्रजी व मराठी लघुटंकलेखन 40 श.प्र.मि. किंवा इंग्रजी लघुलेखन 80 श.प्र.मि. तसेच इंग्रजी व मराठी लघुटंकलेखन 40 श.प्र.मि.
सहाय्यक  कोणत्याही शाखेतील पदवी
लिपिक टंकलेखक कोणत्याही शाखेतील पदवी  (ii) मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि. व इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि.  (iii) MS-CIT
वरिष्ठ लेखापाल  B.Com
तांत्रिक सहाय्यक (श्रेणी-२) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेची आरेखक स्थापत्य/यांत्रिकी/विद्युत या विषयातील अभ्यासक्रम परीक्षा उत्तीर्ण किंवा स्थापत्य अभियांत्रिकी बांधकाम निरीक्षक अभ्यासक्रम परीक्षा उत्तीर्ण
वीजतंत्री (श्रेणी-२)  ITI (विद्युत)    (ii) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनुज्ञापक मंडळाचे क्षमता प्रमाणपत्र
वीजतंत्री (श्रेणी-२)  10वी उत्तीर्ण     (ii) ITI (तारयंत्री)
जोडारी (श्रेणी-२)  10वी उत्तीर्ण     (ii) ITI (जोडारी)
सहाय्यक आरेखक  2वी (विज्ञान) उत्तीर्ण+स्थापत्य अभियांत्रिकी डिप्लोमा किंवा ITI (आरेखन)   (ii) Auto-CAD
अनुरेखक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील स्थापत्य/यांत्रिकी/विद्युत विषयातील आरेखनाचा अभ्यासक्रम पूर्ण.
गाळणी निरिक्षक B.Sc (केमिस्ट्री)
भूमापक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा भूमापक अभ्यासक्रम उत्तीर्ण    (ii) Auto-CAD
विभागीय अग्निशमन अधिकारी कोणत्याही शाखेतील पदवी   (ii) B.E. (फायर) किंवा डिप्लोमा किंवा  B.E. (सिव्हिल/इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स/ मेकॅनिकल/ऑटोमोबाईल/केमिकल/कॉम्प्युटर)
सहायक अग्निशमन अधिकारी  50% गुणांसह B.Sc (फिजिक्स/केमिस्ट्री/IT) किंवा सिव्हिल/इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स/मेकॅनिकल/ऑटोमोबाईल/कॉम्प्युटर/केमिकल इंजिनिअरिंग पदवी/डिप्लोमा
कनिष्ठ संचार अधिकारी  (i) B.E. (इलेक्ट्रॉनिक्स & टेलीकम्युनिकेशन/इलेक्ट्रॉनिक & रेडिओ कम्युनिकेशन/कॉम्प्युटर/रेडिओ/इन्स्ट्रुमेंटेशन) M.Sc (इन्स्ट्रुमेंटेशन)   (ii) प्रथम श्रेणी इलेक्ट्रॉनिक्स & रेडिओ इंजिनिअरिंग डिप्लोमा  (iii) 02 & 5 ते 7 वर्षे अनुभव
वीजतंत्री श्रेणी २ (ऑटोमोबाईल)   10वी उत्तीर्ण  (ii)  ITI (इलेक्ट्रिशियन)
चालक यंत्र चालक (i) 10वी उत्तीर्ण  (ii) अवजड वाहन चालक परवाना   (iii) 03 वर्षे अनुभव
अग्निशमन विमोचक  (i) 10वी उत्तीर्ण  (ii) अग्निशमन कोर्स    (iii) MS-CIT
वेतनाविषयी माहिती
पदाचे नाव वेतन
कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) उप अभियंता (स्थापत्य) उप अभियंता (विद्युत / यांत्रिकी सहयोगी रचनाकार ,उप रचनाकार .उप मुख्य लेखा अधिकारी ,सहाय्यक अभियंता (स्थापत्य) ,सहाय्यक अभियंता (विद्युत यांत्रिकी,सहाय्यक रचनाकार ,सहाय्यक वास्तुशास्त्रज्ञ ,लेखा अधिकारी,क्षेत्र व्यवस्थापक,कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य),कनिष्ठ अभियंता (विद्युत / यांत्रिकी,लघुलेखक (उच्च श्रेणी),लघुलेखक (निम्न श्रेणी),सहाय्यक,लिपिक टंकलेखक,वरिष्ठ लेखापाल,तांत्रिक सहाय्यक (श्रेणी-२),वीजतंत्री (श्रेणी-२),पंपचालक (श्रेणी-२) ,जोडारी (श्रेणी-२) ,‘सहाय्यक आरेखक , अनुरेखक ,गाळणी निरिक्षक,भूमापक,विभागीय अग्निशमन अधिकारीसहायक अग्निशमन अधिकारी ,कनिष्ठ संचार अधिकारी ,वीजतंत्री श्रेणी २ (ऑटोमोबाईल) चालक यंत्र चालक ,अग्निशमन विमोचक मूळ जाहिरात पहा 

 

फी
खुला / ई. मा. व. १००० /- रुपये 
अ. जा. / अ. ज. ९०० /- रुपये 
वयोमर्यादा
किमान वयोमर्यादा १८ वर्षे
कमाल वयोमर्यादा  ४० वर्षे

आरक्षणानुसार सुट लागु. कृपया खाली उपलब्ध करून दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून जाहिरात सविस्तर वाचा. 

महत्वाच्या तारखा
अर्ज प्रक्रिया सुरु दिनांक ०२/०९/२०२३
अर्जाची अंतिम दिनांक २५/०९/२०२३
महत्वाच्या लिंक्स
ऑफीसीयल वेबसाईट क्लिक करा
PDF जाहिरात   क्लिक करा
2019 जाहिरात 
क्लिक करा
शुद्धीपत्रक क्रमांक १ क्लिक करा
Category नुसार अर्ज
क्लिक करा
Time Table
क्लिक करा
प्रवेशपत्र Download करा
क्लिक करा
अर्ज करा क्लिक करा
Hand Written Declaration क्लिक करा
आणखी जॉब शोधा क्लिक करा

निरंतर अपडेट मिळवण्यासाठी आमच्या संपर्कात राहा.

 Youtube    Whats App    Telegram    Facebook   

Other Important Job

ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याच्या पायऱ्या

०१)  www.midcindia.org या ऑफीसियल वेबसाईट वर क्लिक करा.

०२) करियर पेज किंवा नोटीफिकेशन पेज वर क्लिक करून जाहिरात पूर्ण काळजीपूर्वक वाचून घ्यावी.

०३) जाहिरात Pdf File स्वरुपात वर उपलब्ध करून दिलेली आहे.

०४) उमेदवारांनी पदाच्या आवश्यकतेनुसार शिक्षण, अनुभव तसेच इतर पात्रतेविषयी खात्री करून घ्यावी.

०५) ऑनलाईन अर्ज दिनांक  ०२/०९/२०२३  ते दिनांक  २५/०९/२०२३   पर्यंत उपलब्ध असेल.

०६) गरजेनुसार अर्जाची फी भरून घ्यावी.

०७) अर्ज काळजीपूर्वक भरून सबमिट बटन वर क्लिक करावे.

आणखी जॉब बघा – Click Here

राज्य सरकार जॉब         केंद्र सरकार जॉब

100 % Free Job Alert In Marathi

महत्वाची सूचना

उमेदवारांना सल्ला दिला जातो कि, अर्ज सादर करण्यापूर्वी  संबंधित विभागा मार्फत प्रसिध्द करण्यात आलेल्या कार्यालयीन जाहिरातीचे काळजीपूर्वक वाचन करून शैक्षणिक अहर्ता, अनुभव, आरक्षण, इतर पात्रता इत्यादी बाबी तपासून घ्याव्यात आणि तद्द्नंतरच सदर पदांकरिता अर्ज सादर करावे. रोजगार मराठी तर्फे कोणत्याही प्रकारच्या व्यक्ती वा संस्थे मार्फत मोबदला घेवून नोकरी मिळवून देण्या विषयी संपर्क केल्या जात नाही किंवा आश्वस्त केल्या जात नाही. इथे फक्त विविध शासकीय / निमशासकीय आणि इतर विभागांमार्फत जाहीर करण्यात आलेल्या भरतीविषयी योग्य वेळी माहिती दिली जाते. S

शिक्षण निहाय नोकरी विषयी माहिती

    दहावी          बारावी          ITI     

    पदवी         पदविका    Engee.   

 बी. कॉम.     बी. एड.      बी सी ए 

 बीएस सी       बी. टेक.    एम. एड. 

 बी. बी. ए.   बी.सी.ए.    एमएससी 

एम. कॉम.   एम टेक.    एम फील 

  BAMS       MBBS       सी. ए.   

 ए एन एम     MSW     पीएचडी  

जिल्ह्यानिहाय नोकरी विषयी माहिती

कोंकण      मुंबई शहर      मुंबई उपनगर    ठाणे    पालघर    रायगड    रत्नागिरी      सिंधुदुर्ग    विदर्भ      नागपूर     वर्धा      अमरावती     यवतमाळ    गडचिरोली       चंद्रपूर     अकोला     बुलढाणा     भंडारा     गोंदिया      वाशिम   मराठवाडा    औरंगाबाद     बिड       जालना      उस्मानाबाद     नांदेड     लातूर      परभणी    हिंगोली    खानदेश    धुळे     जळगाव     नंदुरबार     नाशिक    अहमदनगर  पश्चिम महाराष्ट्र    कोल्हापूर     पुणे      सांगली     सातारा      सोलापूर

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top